O Zrzeszeniu | Lista członków | Ekspertyzy | Rekomendacja ZPF | Grand Prix flekso | Wystawy | Mapa serwisu
englishrussiandeutsch
      

 Login
 Hasło
zarejestruj się Zarejestruj firmę

Zapomniałeś hasła? Wyślemy na twój e-mail
 
Możliwości fleksografii   Możliwości fleksografii

Nasi członkowie:Chcę otrzymywać serwis i być informowany o nowościach
    
 
 
Obecnie brak komentarzy
 
Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe

Część pierwsza*:
Ministerstwo Gospodarki w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje projekt pt. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe”. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki m.in. dzięki upowszechnieniu na rynkach międzynarodowych naszych marek produktowych. Do końca września 2015 r. wyłonionych zostanie 10 branż na wybranych rynkach.

Budowanie na arenie międzynarodowej wizerunku Polski obejmie wieloletnią i kompleksową promocję branż wyłonionych w ramach obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane są z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Głównymi elementami projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” będzie realizacja branżowych i ogólnych programów promocji. Przedstawiony zostanie potencjał produktowy i usługowy polskich przedsiębiorców wyłonionych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Do końca września 2015 r. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu dokona wyboru 10 branż na wybranych rynkach. Kolejny krok to współpraca ze środowiskami gospodarczymi i branżowymi w celu budowy koncepcji promocji poszczególnych sektorów objętych programami. Elementem uzupełniającym będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki zarówno w kraju jak i za granicą.
Za działania dotyczące wdrażania projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” oraz koordynację na poziomie centralnym i regionalnym, odpowiada Minister Gospodarki. Odbyły się spotkania z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Urzędów Marszałkowskich, na których omówiono założenia współpracy. 

Prowadzony jest obecnie sondaż http://www.mg.gov.pl/umiedzynarodowienie (dowiedziałem się o tej akcji wczoraj) na temat potrzeb i oczekiwań co do form wsparcia ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorców. Celem sondażu jest poznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w odniesieniu do form wsparcia ich internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ze strony Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania polskich eksporterów i inwestorów zagranicznych.

Część druga:
Zainteresowane firmy gorąco zachęcam do wypełnienia wspomnianej ankiety do 7.8.2015 (dziwi, że tak istotna sprawa realizowana jest podczas wakacji) – ważne też, aby w treści znalazł się - jako dominanta – wyraz fleksografia ,celem ukierunkowywania myśli/skojarzeń czytających.

Miejsca wpisu w ankiecie:

- Nazwa przedsiębiorstwa (nieobowiązkowe): można dopisać – niezależnie od ewentualnego wpisania nazwy firmy- Drukarnia/przedsiębiorstwo fleksograficzne       

Punkt 2) Czy Państwa firma prowadzi działalność gospodarczą w branży/branżach wskazanych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje: w przypadku pozytywnej odpowiedzi, można dodać w opisie   opakowania  przymiotnik: fleksograficzne

Punkt 15) Prosimy o przedstawienie Państwa ewentualnych propozycji lub sugestii w zakresie możliwych form wsparcia publicznego na rzecz ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: można tutaj ew.wpisać zdanie: Z uwagi na dużą wartość dodaną technologii fleksograficznej w procesie produkcji opakowań - szczególnie dla żywności -  i wysoką konkurencyjną jakość polskich opakowań fleksograficznych i znaczenie opakowania dla eksportu wskazane byłoby wspieranie promocji  eksportowej branży produkującej opakowania w ramach polskich stoisk kolektywnych 

Miło byłoby, gdybyśmy zostali o tym powiadomieni przez Państwa (jaka ilość firm zgłaszających?), że taka ankieta została wypełniona. Mam świadomość trudności z wypełnianiem ankiet, ale uważam, że jest nieodzownym obecnie, abyśmy „przemawiali wspólnym głosem  (i „wykupili indywidualnie losy”) , aby zostać zauważonym, usłyszanym, ale przede wszystkim wybranym przez MG do grona 10, szczególnie, że:


a) kryteria takiego wyboru nie zostały zakomunikowane, a brak jest jakichkolwiek dostępnych, miarodajnych  statystyk dla naszej branży – np.: jaki procent drukarni fleksograficznych eksportuje i ile (udział w obrocie) lub zainteresowany jest rozpoczęciem eksportu swoich wyrobów; do jakich krajów lub obszarów?


b) fleksografia wciąż (i tak zapewne może pozostać) – nie jest w głównym nurcie postrzegania (czytaj: wspierania finansowo- gospodarczego) - jak np. energetyka, biotechnologie, technologie informatyczne, czy też meblarstwo – to ostatnie wciąż będące polską specjalnością eksportową.

W ankiecie należy się m.inn. odwołać do KIS- Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - spis jest na: http://www.mg.gov.pl/files/upload/23423/Opisy%20KIS_wersja%20finalna_31.03%202.pdf  - dla ułatwienia sporządzony został wyciąg z punktu widzenia fleksografii, który możemy przesłać zainteresowanym. W mojej ocenie nie widzę bezpośredniej zależności pomiędzy punktem ankiety dot. KIS-u (KIS jest „planem przyszłościowym”) a wybieraną 10, ale biorąc pod uwagę część pierwszą jw. zostanie wzięty pod uwagę w klasyfikowaniu do 10.

Duża liczba firm fleksograficznych biorących udział w sondażu z pewnością wpłynie na wzmocnienie naszego wizerunku.

 *materiał jw. (część pierwsza) opracowany został na podstawie komunikatu Ministerstwa Gospodarki

Opracowanie: PIF-Krzysztof Januszewski

Data powstania:2015-07-29
  drukuj    Prześlij znajomemu  Prześlij znajomemu do góry
 
Copyright © 2003 "ZPF". Wszystkie prawa zastrzeżone